Dlaczego postawiliśmy na profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży?  Ponieważ współpracując z placówkami pedagogicznymi zauważyliśmy problem z uzależnieniami. 

 • alkoholu próbowało aż 92% dzieci z domów, w których jest on obecny
 • w 68% przypadków za inicjacją alkoholową młodego człowieka stoi osoba dorosła
 • wiek inicjacji alkoholowej wynosi 11 lat 
 • co piąty uczeń deklaruje kontakt z narkotykami
 • 44% uczniów w wieku 15-16 l. spędza w mediach za dużo czasu, a 40,9%  z nich wskazało, że jest tak również według ich rodziców. 

Kolejnym problemem związanym z profilaktyką uzależnień są przestarzałe, powtarzalne formuły i narracja zakazów i śmierci. My do tego tematu podchodzimy inaczej.

Dzieci piją alkohol. Nastolatki biorą narkotyki. Młodzież uzależniona jest od telefonów i gier. Nasze “nie” tego nie zmieni. Nasze mądre działanie może zmienić wszystko.

Celem projektu #lepiejprzeżyj jest przeprowadzenie skutecznych działań profilaktyki uzależnień behawioralnych, od alkoholu oraz narkotyków wśród dzieci i młodzieży. Robimy to poprzez realizację nowoczesnego programu profilaktycznego #lepiejprzeżyj. 

 • Program #lepiejprzeżyj dedykowany jest dzieciom i młodzieży
 • Dotyczy uzależnień behawioralnych, alkoholowych i narkotykowych
 • Realizujemy go w wariancie zdalnym lub stacjonarnym (do wyboru)
 • W jego skład wchodzą warsztaty umiejętności wspierających zdrowe wybory (np. warsztaty networkingowe, komunikacyjne, z asertywności)
 • Program elastycznie dopasowujemy do oczekiwań i możliwości uczestników, placówki i gminy
 • W ramach programu możemy przeprowadzić zarówno jednorazowy event, jak i kilkuletni program – wszystko w zakresie profilaktyki uzależnień

Jeśli Twoja placówka lub gmina potrzebuje działań profilaktycznych, daj znam znać, a zaprojektujemy je dla specjalnie dla Ciebie. 

  

źródła:
1. Badanie „Postawy młodzieży wobec alkoholu” CBOS, 2017 r.
2. Janusz Sierosławski, “Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną.
3. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.”
4. Młodzież 2018